sábado, 31 de diciembre de 2022

Rellegir 143


 

llibre

 


 

QUATRE QÜESTIONS D'AMOR
Joan F. Mira

Pròleg Pere Antoni Pons
153 pàgs.


Pere Antoni Pons, ens diu al pròleg:

"Quatre qüestions d'amor és un Mira menor, sobretot comparat amb les grans obres de l'escriptor abans referides, però els llibres menors dels autors majors, i Mira ho és, són sempre apassionants i substanciosos." pàg. 19

A partir de fets històrics que l'autor documenta, fa explícites històries d'amor, formes de passió presentades amb erudició, rigor i humor. La primera té com a protagonista l'abadessa d'un monestir de Castelló d'Empúries, abans Marquesa de Cabrera, som al s. XIV, aquesta dona, amb serenitat i un saber excepcional, repassa la seva vida:

"... vaig estar trenta anys casada amb un home que visqué una vida on no cabien les dones. Però d'això mateix hauria d'haver donat moltes gràcies al Senyor, pensa també tornant cap al gran llit, perquè en la meua vida més tendra i més meua no cabien els homes." pàg. 55

Troba el seu lloc a l'Abadia, té poder i la possibilitat d'aprofundir en el coneixement, sempre envoltada de la puresa d'un estol de novícies atentes als seus desitjos.

La segona qüestió d'amor ens porta a un magnífic sepulcre, a partir del qual coneixem dues vides que són pretext per aprofundir en fets històrics dels primers anys del s. XVI, les Germanies, la història oficial a València, la resta de l'Estat i Europa, també els fets més íntims dins les cambres, no per això menys transcendents.

La tercera qüestió, 5 d'agost de 1741, a la ciutat de Palma de Mallorca, l'enamorat ajuda a la fuga de la seva estimada, una monja del convent de la Misericòrdia, no aconsegueixen escapar, ella rep un càstig de per vida, haurà d'assumir la "culpa" pel pecat fins a la fi dels seus dies, fent una vida del tot marginada dins el convent; ell és executat, els botxins faran servir un mecanisme ideat pel mateix reu, que és un militar-inventor, el poble impotent, plora les dues vides malaguanyades.

La darrera qüestió; situada als anys 50 del s. XX a Portugal, uns amants barcelonins en fuga per la intransigència de la família d'ella, industrials molt rics i vinculats al règim, no poden acceptar un gendre, d'orígens proletaris, tot i que és un home que s'ha titulat com a metge i ha assolit gran prestigi en molt poc temps, un home decidit i valent, ella en cap moment ha dubtat de la seva passió, per tant, assistim a un final feliç i tremendament estrafolari que va ocupar la premsa lisboeta del moment.

Quatre qüestions d'amor, que ens diverteixen i aporten dades i detalls històrics de manera magistral, el privilegi de deixar-nos acompanyar per Mira un home amb la discreció i la grandesa dels savis. Una lectura que ens porta a un bon moment. La nostra gratitud als editors que han fet possible aquesta nova edició del tot imprescindible.