sábado, 29 de diciembre de 2018

llibreSORTIDA DEL LABERINT.
Una trajectòria intel.lectual
Lluís Duch
210 pàg.
18 euros


Lluís Duch (Barcelona 1936 - Montserrat 2018), monjo benedictí i antropóleg, al principi del llibre cita a un preceptor, el pare Guiu Camps, un gran erudit i, per sobre de tot, un home que va donar prioritat a transmetre uns principis ètics estrictes, sense fer concessions, s´havien d´apartar de tot allò que els pogues conduir a l´honor, la glòria i les tentacions materials. Aquest home, membre d'una societat monàstica, amb tot el que aixó implica, va deixar una petjada profunda en els seus deixebles:
…”la seva humanitat, la seva total llunyania i aversió als tics clericals, la seva imponent i constant crítica al poder…” pàg. 29

Abans, quan era un estudiant de 3er. curs de batxillerat, la vida va posar al seu camí a un gran professor d'història, Joan Reglà el qual va advertir als seus alumnes:
…”que no ens creguéssim res del llibre d´història que teníem.” pàg 102

Lluís Duch, un home que va saber fer seves consignes que han donat lloc a un erudit d´una honradesa i curiositat admirables. Els lectors sentim el privilegi de poder conèixer una trajectòria intel·lectual que se´ns ofereix en uns termes asequibles, un llenguatge que té la perfecció formal de l´emprat pels savis que transmeten amb rigor i naturalitat.

Hem anotat els conceptes bàsics que ens duen a entendre, amb exemples definitius:
...l'ésser humà és un animal simbòlic” pàg. 110

reforçats per unes paraules de Rilke:

“ces absències qui nost font vivre” pàg. 111

ens ajuda a aprofundir en el nostre present:

…”l'esquerra s'ha quedat sense utopia i la dreta sense tradició” pàg. 93

Conscients del privilegi «viscut» aprop del Mestre hem anotat els noms de filòsofs i antropòlegs, també la literatura a la qual fa referència: des de els clàssics juvenils fins a Valle Inclán, R. Musil, J. Roth, R. M. Rilke, Thomas Mann, J. B. Singer...
Acaba dient-nos:

…”En això va consistint entre el dubte i l'esperança, la recerca i reconciliació d'un mateix amb si mateix, amb els altres, amb la naturalesa i, si hi creu, amb Déu”. Pàg.210

Una recomanació que ens duu a un compromís vital amb el coneixement i la transcendència.

No hay comentarios:

Publicar un comentario